میگن پُشت سر مسافر آب بریزی بر میگرده...اشک که از آب زلال تره چرا مسافر من…..
بر نمی گرده…؟
همیشه در ریاضیات ضعیف بودم…

سال هاست دارم حساب میکنم..چگونه من + تو شد..فقط من